Al-Laam Al-Shamseeyah

Güneşli günleri serin gecelere tercih ediyor musunuz?  Yoksa onun yerine parlak parlayan bir ay mı?  Bu gönderi güneş ışığıyla dolu, o yüzden güneşe çıkın ve hazırlanın… Şimdi resmen yıldızımızla tanıştırılacaksınız (kelime oyunu)… ..Sunny Laam!  … Hayır: Kuzu değil!

Transliterasyon yazma yöntemimle bu yazı arasında büyük bir çelişki var.  Ben bu kuralı açıklamaya başladığımda bunun farkına varacaksınız.

Al-Laam Al-Shamseeyah: Bir kelimenin başında meydana gelen ve onu takip eden harfle birleştirilen laamdır.

Dikkat edelim:

a) In the case where the laam is merged, the “ll” sound it makes is completely eliminated.

b) Laamın birleştirilebilmesi için sessiz bir laam olması gerekir.

c) Arap dilinde hiçbir kelimenin sukoon ile başlayamayacağı düşünülürse, kelime “Al-” ile başlamadıkça laamın birleşmesi olamaz. Bunun nedeni – laamdan önce elif olmasaydı – “ll” sesinin birleşmesini “mümkün kılacak” hiçbir şey olmayacaktı.

d) Birleştirilmesi gereken laamdan sonra gelen harf aşağıdaki 14 harften biri OLMALIDIR:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Aşağıdaki ifadedeki her kelimenin ilk harfine dikkat edin, bunlar yukarıda belirtilen 14 harftir, bazen Arapça’yı daha akıcı olanlar için cümleleri hatırlamak daha kolaydır:

???? ????? ???? ??????? ?????? ???? ??? ?????? ???? ????? ????? ????????????? ??????????

e) Kuran kitabının bir parçası olarak, mektupta bu birleşmeyi çağrıştıran bir shaddah olduğunu fark edeceksiniz.

f) Birleştirilecek olan laam, kelimenin orijinal yapısının bir parçası olamaz.

Şimdi örneklere bakalım:

Sağda harf örneği ve Kuran yazısı, solda nasıl okunduğu.

 

Yukarıdan aşağıya doğru sırayla:

taa: Al-taa’iboona = At-taa’iboona

thaa: Al-thamaraati = Ath-thamaraati

daal: Al-daa‘eeya = Ad-daa‘eeya

thaal = Wal-thaariyaati = Wath-thaariyaati

 

Yukarıdan aşağıya doğru sırayla:

raa: Al-Rahmaani = Ar-Rahmaani

zaal: Al-zaqoomi = Az-zaqoomi

seen: Al-saa’ihoona = As-saa’ihoona

sheen: Al-shamsu = Ash-shamsu

saad: Al-saalihaati = Assaalihaati

daad: Al-daalleena = Addaalleena

 

Yukarıdan aşağıya doğru sırayla:

tah: Al-taammatu = Attaammatu

thah: Al-thaanneena = Aththaanneena

laam: Al-layl = A-llayla

noon: Al-naas = An-naasi

Laam’ı bir sonraki harfle birleştirmenin, o harfte bir shaddah söylemediğiniz sürece gerçekleşemeyeceğine dikkat edin, yani örneklerdeki son kelime için, “anasi” değil, “annaasi” demelisiniz.  Bir shaddah duyulmazsa, anlamı tamamen değişebilir.

Hepsi bu güneşli yazı için!  Unutmayın, sunny laam = birleştirme = hiç laam yok = shaddah.  Gateway To Arabic kaynak dosyasının 62. sayfasında güzel örnekler ve uygulama.  Kaynak sayfasına bağlantı aşağıda bulunur.

Kaynaklar Bağlantısı:

-Tecvid Kuralı “güneş harfleri” [Gateway To Arabic: sayfa 62]

– Sukoon [Arapça’ya Geçiş: sayfa 48]

– Shaddah [Tecvid Temelleri: Temeller ve Daha Fazlası: sayfa 2]

[Arapçaya Geçiş: sayfa 49]

Bu belgelerin kaynaklar sayfasında bulunduğunu unutmayın.