Al-Noon Al-Saakinah: Kural Bir

İnsanlara göre mektuplar farklıdır.  Bazı insanların sessiz, diğerlerinin gürültülü olduğunu görüyorsunuz.  Ancak bundan bağımsız olarak, gürültülü olanların bile sessiz olması gereken yerler var!  Örneğin, kütüphane veya sanat galerisini ele alalım. Tecvid’de sessiz noon [1] ile ilgili kurallar vardır.  Bu, Arapça “Al-Noon Al-Saakinah” olarak bilinir.  Sessiz noon’la ilgili kurallar tanween [2] için de geçerlidir. Kural Bir:…

Read More

Al-Noon Al-Saakinah: Kural İki

Aşağıdakiler, Noon Al-Saakinah / Tanween için dördüncü kuralın ikisidir. Hepimiz çocukların oyununu, saklambaçlarını biliyoruz.  Burada, Noon Al-Saakinah gizlenmelidir [ör.  açıkça telaffuz edilmiyor].  Okumaya devam edin. Kural İki: İhfaa – Al-sitr (Noon / Tanween’in açıkça telaffuz edilmediği, yani gizlendiği yer). İlk kural, noon al-saakinah’ı takip eden altı harfi listeliyordu.  Bu durumda açıkça telaffuz edilmelidir.  Arap alfabesinde…

Read More