Makhaarij Al-Huroof: Al-Lisaan Pt 2

Elbette, daha önce bahsedilen Dil Parlatıcı Egzersizleri: “Makhaarij Al-Huroof: Al-Lisaan” ile işte zorlandınız, esnetiyor, çekiyor, ısınıyor ve soğuyorsunuz.  Şimdi bunu artırmanın ve dilinizin ucuyla neler yapabileceğinize bakmanın zamanı geldi.

Al-lisaan: 18 harfli makhaarij içerir.  Bunlar 4 ana alan olarak kategorize edilen 10 eklem noktasına ayrılmıştır.  Bunlar: Aksal-lisaan;  Wasat Al-lisaan;  Haafat Al-lisaan;  ve Ra’sul-lisaan veya Tarful-lisaan.  Önceki bir yayında ilk üç alanı kapsadım;  Aşağıda Ra’sul-lisaan [1] ‘den (dilin ucu) çıkan harfler yer almaktadır.

İlk olarak, rasul-lisaan’ın dilin en ucu olduğunu ve tarful-lisaan [2] dilin ucun hemen arkasında küçük bir kısmı olduğunu belirtmek önemlidir.  Bu, aşağıdaki diyagramda gösterilmektedir.  Bu yazı, genellikle bir ana alan olarak kabul edildikleri için her iki bölgeyi de kapsar.

 

 

Bu bölgede, 11 harf üreten beş eklem noktası vardır.  Bunlar:

6 – Uç ve Sert Damak

 

Dilin en uç kısmı, sert damaktan onunla çakışan, iki ön dişin arkasında mektubu üretir

Öğlen (?), Telaffuz edilen “nn”

bir ghunnah öğlen sesini tamamlamak için burun geçişinden geçer.

7 – Uç, Üst Uç ve Sert Damak

 

 

Dilin ucu, üst uçtan küçük bir alanın (tarful-lisaan) yanında sert damaktan,

Raa ’(?),” Rr “olarak telaffuz edilir

üretilmektedir.  Sert damakta atıfta bulunulan alan, yukarıdaki diyagramlarla karşılaştırılabileceği gibi, öğlen oluşturan alanın biraz dışındadır.  Öğlen (?), Raa (?) Ve laam (?) Harflerine Al-Ahruf Al-thalqeeyah denir [3].  Not: laam önceki bir yazıda ele alındı.  Bu ismin nedeni thalq al-lisaan [4] ‘ten üretilmeleridir, yani ipucu

BURADA DÜŞÜNCE İÇİN GIDA:  BU SADECE “KAYMA” DEMEKTEDİĞİNİ BİLDİN. DİLİNİZ “SLIPS” VE GİZLİ BİR GİZLİ OLDUĞUNUZDA, HIZLI OLUR. THALQ SADECE DİLİN BAŞKA BİR KARAKTERİSTİKİDİR. BİR FAT-HA, DAMMAH VEYA KASRAH’E İLİŞKİLİ BİR YÖNDE İNSANLI MEKTUP ÜRETEN SONRA HIZLI “SLIPS”.

8 – Üst Uç ve Sert Damak

 

 

Üst uç ve sert damak arasında, iki ön kesici dişin hemen arkasında, aşağıdaki harfler üretilir,

Taa ’(?),” Tt “

Taa ’(?),” Tt “olarak telaffuz edilir

Daal (?), “Dd” olarak telaffuz edildi

Taa ’(?) Harfinin ön dişlere taa’ dan biraz daha fazla eğildiğini ve sesini üretirken ihtiyaç duyulan güç nedeniyle daal olduğunu unutmayın.  Bu üç harfe Al-Ahruf Al-Natee‘ah [5] denir, çünkü ön dişlerin üst sırtını örten “deriden” yani “nat” veya “sakızdan” çıkarlar.

9 – Uç ve Üst ve Alt Dişler Arasında

 

 

Üst ve alt dişler arasında genellikle tıslama sesi çıkardığı bilinen açık bir alan vardır.  Dilin ucu ile, bu alan aynı zamanda makhraj

Saad (?), “Ss” olarak telaffuz edilir

       Görüldü (?), Telaffuz edilen “ss”

       Zay (?), “Zz” olarak telaffuz edildi

bu harfleri telaffuz ederken, dilin ön taraflarının üst dişlerin bazılarına dokunabileceğini unutmayın.  Bu üç harfe Al-Ahruf Al-Asleeyah [6] adı verilmiştir, çünkü bunlar dilin en ucundan üretilmiştire

10 – Uç ve Ön Kesiciler

 

 

Dilin en ucu ile iki ön dişin alt kenarı arasında aşağıdaki harfler üretilir

Thaa ’(?),” Thh “olarak telaffuz edilir

Thaal (?), “Th” olarak telaffuz edildi

       Thaa ’(?),” Th “olarak telaffuz edilir

Bu üç harfe Al-Ahruf Al-Lathaweeyah [7] denir, çünkü artikülasyon noktaları iki ön dişin diş etlerine çok yakındır.

Kaynaklar Bağlantısı:

– Makhaarij Al-Huroof belgesi

Bu belgenin kaynaklar sayfasında bulunduğunu unutmayın.

İlgili Yazılar: Maharij El-Huroof: El-JawfMakhraj Al-HalqMakhraj Al-Lisaan Pt 1Makhraj: Al-ShafataanMakhraj: Al-Khayshoom