Sifaatul Huroof

Yaşamlarımızda yeni insanlarla karşılaştıkça, onların özelliklerini, niteliklerini ve varoluş yollarını öğreniriz.  Bunları takdir etmeyi veya eleştirmeyi öğreniyoruz.  Aynı şekilde, tecvid mektuplarının hepsine uymamız gereken haklar vardır.  Birçoğu benimsememiz gereken ve kaçınılması gereken az sayıda özelliğe veya niteliğe sahip…

Sifaatul huroof [1]: doğrudan “harflerin özellikleri” ne çevrilir.  Bunları, aynı makhrajdan (artikülasyon noktası) çıkan harfler farklılaşacak şekilde, okuma sırasında mevcut olduklarından emin olmak için çalışmak önemlidir.  Hem sifah (karakteristik / kalite) hem de makhraj doğru olmadığı sürece telaffuzdaki mükemmellik elde edilemez.

Sifaatul huroof iki kategoriye ayrılır:

1. Sifaatul laazimah (al-thaatiyyah) [2]

‘kalıcı özelliklere’ çevrilen, mektubun yapısının bir parçası olan, ondan çıkarılamaz;  bu mektubun [kullanılması gereken] bir haktır.

2. Sifaatul ‘aaridah (al-zaa’idah) [3]

‘gereksiz özelliklere’ çevrilen, bir harfe “ekleyen” veya “tamamlayan” karakteristir, öyle ki, eğer ondan çıkarılırsa, gerçek mektubu                 etkilemez;  mektubun [kullanılması gereken] ek bir hakkıdır.

Bu yazıda sifaatul laazimah üzerinde duracağız.  Bu kategoride iki dala yayılmış 17 özellik bulunmaktadır.  İlk dal sifaatul mutadaaddah [4] ‘dır, zıt özellikler anlamına gelir (yani, herhangi bir karakteristik için zıt bir karakteristik vardır).  İkinci dal, karşıtsız karakterler anlamına gelen sifaat ghayr mutadaaddah [5].

Sifaatul Mutadaaddah

Beş özellik, beş karşıt, 17 sifaattan on tanesidir.  Her harf, her iki karşıt çiftten en az beş özelliğe sahiptir.Aşağıda, sifah biçiminde beş çiftin listesi, daha sonra sifah’ya karşı.

1. Hams ( ????? ) (?????) – fısıldayan: makhrajdan oldukça bağımsız olduğu için telaffuz üzerine nefes akışı; harflere uygulandı

 ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ??

cümlede toplandı.

????????? ?????? ??????

2.  Cahr (?????) – işitilebilirlik: makhraj’a aşırı bağımlılık nedeniyle hava akışını hapseden harflerin; hams dahil olmayan tüm kalan harflere uygulanır.

3. a) Şiddah (?????) – güç / kuvvet: ses akışının makhrajda sıkıştığı zamandır; bu makhraj üzerine yoğun bir güvene bağlıdır ve 8 harfe uygulanır

?   ?   ?   ?   ?   ?   ?   ?

cümlede toplandı.

????? ???? ??????

3. b) ) Al-tawasut / Al-bayneeyah (???????) – shiddah ve rakhaawah (zıt sifah) arasında kalan orta bir karakteristiktir; bu ses çıktığı, ancak akmadığı zamandır; harflere uygulandı

?   ?   ?   ?   ?

cümlede toplandı.

???? ??????

4. Rakhaawah (???????) – zayıflık: telaffuz üzerine ses akışı olacak şekilde; shiddah veya al-bayneeyah’a dahil olmayan kalan 16 harfe uygulanır..

5. Al-Isti’laa ’(?????????) – yükseklik: yedi isti’laa mektubundan birini telaffuz ederken, ağız-çatı (dilin derin alanı) ağzının çatısına doğru yükselmesi

?   ?   ?   ?   ?   ?   ?

cümlede toplandı.

????? ?????? ????

bu harflere bazen “huysuz harfler” denir, çünkü dudaklar onları telaffuz ederken içeri girer ve ağır oldukları için söylemesi oldukça ağız doludur!

6. Al-Istifaal (????????) – alçaklık: mektubun ortaya çıkması sırasında dilin derin alanının (aksal lisaan) ağzın tabanına indirilmesine gönderme; isti’laa’da belirtilmeyen kalan tüm harflere uygulanır. Bu harflere genellikle “mutlu harfler” denir, çünkü dudaklar telaffuz edilirken küçük bir gülümseme oluşturur.

7. Al-Itbaaq (???????) – kapanış: dilin büyük bir kısmının sert damaktan ona karşılık gelen diline bastırılması; dört harfe uygulanır

?   ?   ?   ?

8. Al-Infitaah (????????) – açılış: dilin (veya dilin çoğunun) bir mektubun telaffuzuyla ağzın çatısından ayrılmasına atıfta bulunur; itbaaq’ta belirtilmeyen kalan harfler için geçerlidir.

9. Al-Ilaq (????????) – kolaylık veya akıcılık: dilin ve dudakların ucundan çıkan harflerin

?   ?   ?   ?   ?   ?

cümlede toplandı

????? ???? ????

10. İsmaat (???????) – kaçınmak ya da kısıtlamak: mektubun ağız ve boğazdan ortaya çıkması; bu kural Arapça dilbilgisi ile ilgilidir, ancak basitlik için yukarıda belirtildiği gibi alınabilir; İlaca’da bahsedilmeyen harflere uygulanır.

Sifaat Ghayr Mutadaaddah

17 özelliğin kalan 7’sini kapsar.  Yukarıdaki harflerden bazıları ek bir sifah ghayr mutadaaddah’a sahiptir.  Gerçek sifah ve buna karşılık gelen mektuplar aşağıda listelenmiştir.

1. Al-Safeer (??????) – ıslık: dilin ve üst ön dişlerin ucundan çıkan ses, fısıltıyla okurken bile duyulabilir. Harflere uygulanır.

?   ?   ?

zaay harfi, görülen ve saaddaki ıslık sesinden daha vızıltılı bir sese sahip.

2. Qalqalah (???????) – titreşim / yankılama: Mektubun gücü (shiddah) ve nefes ve sesin önlenmesi ile ilgili işitilebilirlik (jahr) nedeniyle telaffuz üzerine saakin mektubunun makhrajında ​​meydana gelir.  akar.  (Bu, kaşala uygulandığında, ses ve nefes patlaması meydana gelir, böylece mektubu duyulabilir hale getirir).  Harflere uygulanır.

?   ?   ?   ?   ?

cümlede toplandı

?????? ???

3. Al-Leen  (?????) – kolaylığı: mektubu telaffuz ederken (mektubun efor sarf etmeden ortaya çıkması).  Bir fat-ha takip harfleri vav saakinah ve yaa saakinah uygulanan

??   ??

kelimelerdeki gibi

Khawf

Al-sayf

4. Al-Inhiraaf (????????) – eğim: dilin, iki harf lah (?) Ve raa (?) İki harf için (?) Makhrajından biraz eğimli olacak şekilde . Bu sifah’nın bir başka açıklaması: mektubun başka bir makhrajdan çıkmasından sonra mektubun eğimidir.  Bu harfler için geçerlidir

?   ?

böylece laam dilin ucuna doğru eğilir ve raa harfi laamın makhrajına doğru eğilir.

5. Al-Takreer (???????) – tekrar: veya mektubu telaffuz ettikten sonra dili yuvarlamak.  Bu kalite mektup için geçerlidir

?

ve dilin ucunu sert damağa bastırıp (bir kez ‘geri dönmesine’ izin vererek (raa sesini üretmek için) kaçınılmalıdır.

6.Al-Tafashee (????????) – difüzyon: mektubu telaffuz ettikten sonra ağızda hava. Mektuba uygulanır

?

7. Al-Istitaalah (?????????) – uzama: makhrajın uzunluğuna atıfta bulunarak;  veya sesin dilin tüm kenarı boyunca uzatılması.  Mektubun bir özelliğidir

?

ve mektubun kelimesinde olduğu gibi bir sukoon olduğu zaman özellikle fark edilir.

Al-fadli

Bu sifaatul huroof ilk kategorisini tamamlar.  Sifaat ghayr mutadaaddah’ın bazılarının aslında daha önce kapsadığımız tecvid kurallar olduğunu fark ettiğiniz için, size rahat bir his verdiğini umuyorum.  Onlara bağlantılar yukarıda.

Kaynaklar bağlantısı:

–Makhaarij Al-Huroof belgesi

–Muthakarah Fit-tajweed [sayfa 53-56]