Tecvid: Temeller

Tecvid: Temeller

Tajweed Foundation
Tecvid: Temeller

Tecvid, doğru olduğu her harfi vermek ve ağız / burun / boğazdaki doğru yerden telaffuz etmektir.  Kelimenin kendisi “daha ​​iyi olmak” anlamına gelir

Tecvid’de “farz kifaayah” [1] vardır, burada tüm insanlar belli bir kuralı bilmemelidir.  Bunun İslam’daki örneği ölülerin duasıdır.  “Farz ayn” [2] tüm Müslümanların yapması / öğrenmesi, yani Tecvid ile okumak için zorunludur.

Üç tür okuma vardır:

1 – Tahkik: Kur’an’ın Tecvid ile çok yavaş okunması
2 – Tedvir: Kur’an’ın Tecvid ile orta hızda okunması
3 – Hadr: Kur’an’ın Tecvid ile hızlıca okunması

Kaynaklar Bağlantısı:

– Tecvid Temelleri: Temeller ve Daha Fazlası: sayfa 1 – 3 ve sayfa 4 ortası


[1]– Yeterlilik görevi veya farz el-kifaya tüm inananlar topluluğuna (ümmet) uygulanan bir görevdir. Bunun klasik örneği cihattır: bireyin yeterli sayıda topluluk üyesi yerine getirdiği sürece bunu gerçekleştirmesi gerekmez.
[2] – Bireysel görev veya farz al-ayn (?????? ?????), her Müslümanın günlük namaz (salah), türban veya hayatında bir kez bile Mekke’ye hacca gitmek gibi gerçekleştirmesi gereken görevlerle ilgilidir.