KUR’AN TECVİD

Tecvid ile çevrimiçi Kur’an öğrenmek ister misiniz? Çevrimiçi kursumuz, yaratılış hikayelerinin ve Tanrı’nın koyduğu kanunların çok ötesine geçen kutsal Kuran’ın muhteşem güzelliğini keşfetmenize yardımcı olacaktır. Kur’an, Allah’ın vahiylerini Hz.Muhammed’e göndermek için kullandığı Arapça dilini korumak ve yönlendirmek için de mevcuttur. Kuran’ı inceleyen bir Müslüman, Arap dilini ve nüanslarını çok daha iyi anlayacaktır.

En önemli nüanslardan biri, Arapça terimlerin doğru telaffuzu olan Tecvid’inkidir. Tecvid telaffuzu ile Kur’an okumayı öğrenenler Arapça kelimeleri uygun şekilde ifade edebilirler. Tecvid, “daha iyi hale getirmek” anlamına gelir. Bu Tecvid Kur’an kursu, Tecvid kurallarını teorik ve pratik bir bakış açısıyla öğretmek için tasarlanmıştır. Öğrencilere, materyali tam olarak anladıklarından emin olmak için düzenli alıştırmalar ve ödevler verilir.

Tecvid sadece bir lehçe veya aksan meselesi olarak görülmemelidir. Kutsal metnin birçok önemli özelliğini kapsar – hecelerin zamanlaması, ifadelerin netliği ve münferit harflerin bir kelimenin aktarımını nasıl değiştirdiği dahil. Son olarak, Tecvid, bir Müslümanın Tanrı’dan koruma, merhamet, hikmet veya rehberlik istediği ayetleri anlayarak, O’nun açık sözlerini anlayarak Tanrı’yla daha güçlü bir bağ kurmak için Kuran metniyle kişisel ve manevi bir bağlantının önemini vurgular.

BU ÇEVRİMİÇİ VERİLEN KURS HAKKINDA

Yeni başlayanlar için Tecvid, Kuran’ın doğru okunmasına odaklanır. Kur’an araştırmasının tüm yönleri gibi, Tecvid ile Kuran’ı öğrenen öğrenciler de adanmışlık ve bağlılık göreviyle karşı karşıyadır. Tecvid’i öğrenen öğrenci, Kur’an ayetinin karmaşıklığını ve ağzın her bir yerinde doğru telaffuzun zorluklarını anlamalıdır. Tecvid’i öğrenmek, daha iyi bir Müslüman olmaktır, Kuran’ın dilini hatasız veya yanlış telaffuz etmeden anlayabilir, böylece topluluğunuzda bir lider olabilirsiniz. Nihayetinde amaç, Kuran’ı, Hz.Muhammed’in yüzyıllar önce erken İslam toplumunda kullanacağı konuşmaya benzer bir konuda okumak ve İslam’ın temelini oluşturan klasik Arapça dilini mükemmelleştirmek.

ÖN KOŞULLAR

Çevrimiçi Tecvid telaffuzuyla Kuran’ı öğrenmek için, bir öğrencinin önce Kuran’ın temel çalışmasına hakim olması gerekir. Kuran’ın yapısını, ayetini ve dilini tam olarak anlamadan bir Tecvid kursuna başlayan bir öğrenci, doğru telaffuzu ifade edebilmek için mücadele edecektir. Öğrencilerin ayrıca, telaffuzun ve kelime seçiminin belirli yönleri hakkında kafalarını karıştırmamak için ileri düzeyde Arapça bilgisine sahip olmaları gerekir – çünkü Tecvid çalışması, Arapça dil yapısının derinliklerine ve bireyler arasındaki farklılıklara (bazıları küçük ve bazıları büyük) dalar. Kelimeler ve harfler.

ONLINE KURS İLE KUR’ANIMIZDA ÖĞRENECEKLERİNİZ

Çevrimiçi kursumuzla Tecvid öğrenen öğrenciler aşağıdaki öğrenme hedeflerine sahiptir:

Tajweed: Temeller
Al-Isti‘aatha ve Al-Besmelah
Al-Noon Al-Saakinah Kuralları
Öğlen ve Meem Mushaddadah
Al-Meem Al-Saakinah Kuralları
Al-Kalkalah
Ahkaam Al-Madd (Madd Kuralları)
Al-Laam Al-Shamseeyah
Al-Laam Al-Qamareeyah
Hamzah
Bağlayan Hamzah
Kesme Hamzah
Sessiz ve Belirgin Elif
İki Saakinin Buluşmasını Engellemek
Makhaarij Al-Huroof
Sifaatul Huroof
Tafkheem Seviyeleri (her zaman mufakham olan harfleri kapsüller)
Raa ‘mektubundan Tafkheem ve Tarqeeq
Al-Idghaam

EĞİTMENLER HAKKINDA

Kurs, öğrencinin fonetik ve artikülasyon konusunda ustalaşmasını sağlamak için Kuran’ın 10 okumasından herhangi birini alıştırmalarla kapsayacak şekilde şekillendirilmiştir. Materyal, İcaze’si olan El-Ezher Üniversitesi alimleri tarafından öğretiliyor. Eğitmenlerimizin İslami çalışmalardaki eğitim geçmişi, öğrencilerin çevrimiçi Tecvid ile Kuran’ı öğrenmelerine ve ayrıca Tecvid’in kullanımını ve değerini anlamalarına yardımcı olacaktır. Doğru telaffuz, Kur’an ayetini, kutsal vahyi ve Arap dilinin İslam tarihi boyunca yaşamsal önemini daha iyi anlamaya yardımcı olur.

7830, 7832, 7836

ÖĞRETENLER

KHALED H.
KHALED H.
Kur'an Öğretmeni - Aberdeen İslam Merkezi
MOHAMED A.
MOHAMED A.
İslami Çalışmalar ve Arap Dili Lisans Derecesi - El-Ezher Üniversitesi
MANAL S.
MANAL S.
Arap Dili ve İslami Çalışmalar Lisans Derecesi - El-Ezher Üniversitesi

 

BUGÜN ONLINE BİLGİLENDİRİLEN KURSLARIMIZA KAYDOLUN

İnancınızda bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız?
Tecvid’i çevrimiçi öğrenmek için bugün kaydolun.

Şimdi Katıl
1’e1 veya grup derslerinde

ŞİMDİ KAYIT OLUN


  • Length: variable
  • Effort: 2 hours per week
  • Subject: Quran Tajweed and Recitation
  • Level: Introductory, Intermediate, Advanced
  • Languages: Arabic
Share this Course with a friend
Prerequisites
  • Reading Quran